Edictes BOP

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2022 Bop: 184-0 Edicte: 8288 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Contractació urgent de personal laboral temporal
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial de l'adhesió al Consorci local Localret i els estatuts pels quals es regeix
Exercici: 2022 Bop: 184-0 Edicte: 8274 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial de l'adhesió al Consorci local Localret i els estatuts pels quals es regeix
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 07/2022
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8061 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 07/2022
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 006/2022
Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8060 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 006/2022
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per a la modificació del traçat del camí d'accés al Mas Albanyà
Exercici: 2022 Bop: 168-0 Edicte: 7739 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per a la modificació del traçat del camí d'accés al Mas Albanyà
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació definitiva del projecte d'obra "Consolidació estructural de Cal Governador"
Exercici: 2022 Bop: 163-0 Edicte: 7611 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació definitiva del projecte d'obra "Consolidació estructural de Cal Governador"
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 159-0 Edicte: 7502 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 06/2022
Exercici: 2022 Bop: 153-0 Edicte: 7245 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 06/2022
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6246 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 05/2022
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de Borrassà
Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5717 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de Borrassà

eventis