Documents a informació pública

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de Borrassà. Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5717 

L'Ajuntament ha fet l'aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de Borrassà, redactat per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 

En la memòria tècnica s'explica que "l'objectiu principal d'aquest document és disposar d'un instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori".

I s'hi afegeix que "el mapa de capacitat acústica assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s'hi incorporen els usos del sòl".

El mapa de capacitat acústica estarà a informació pública fins el dia 8 d'agost de 2022. 

Expedient:

Meteo Borrassà

11,2 ºC ( Màx.: 13,2 / Mín.: 7,8 )
70,0 % ( Màx.: 79,0 / Mín.: 60,0 )
1025,3 hPa ( Màx.: 1025,5 / Mín.: 1023,3 )
2,0 km/h ( Màx.: 29,0 )
68 - ENE
0,0 mm
www.meteoborrassa.cat
28-03-2023 10:19h
eventis