Presentació El poble Història del poble Ajuntament Notícies Butlletins Serveis Galeria d'imatges Blog del poble Contacte Accés usuari
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7071 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2017

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2017 Bop: 156-0 Edicte: 7020 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 135-0 Edicte: 6018 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 135-0 Edicte: 6016 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5377 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2017

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 96-0 Edicte: 4003 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1355 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació i imposició de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 244-0 Edicte: 10632 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació i imposició de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 241-0 Edicte: 10635 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2017

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2016
Exercici: 2016 Bop: 226-0 Edicte: 9804 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2016