Presentació El poble Història del poble Ajuntament Notícies Butlletins Serveis Galeria d'imatges Blog del poble Contacte Accés usuari
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 3907 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte de contractació de personal laboral temporal

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obra
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 2973 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obra

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2772 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 38-0 Edicte: 1570 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 33-0 Edicte: 1186 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 265 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10294 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 234-0 Edicte: 10326 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2018

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 198-0 Edicte: 8479 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit

DIPUTACIÓ DE GIRONA Expropiacions Anunci d'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del Condicionament d'un tram de la carretera GI-P-5129, de Vilafant a Borrassà, del PK 1+240 al final
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8348 DIPUTACIÓ DE GIRONA Expropiacions Anunci d'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del Condicionament d'un tram de la carretera GI-P-5129, de Vilafant a Borrassà, del PK 1+240 al final