Presentació El poble Història del poble Ajuntament Notícies Butlletins Serveis Galeria d'imatges Blog del poble Contacte Accés usuari
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 38-0 Edicte: 1570 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 33-0 Edicte: 1186 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 265 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10294 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 234-0 Edicte: 10326 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2018

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 198-0 Edicte: 8479 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit

DIPUTACIÓ DE GIRONA Expropiacions Anunci d'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del Condicionament d'un tram de la carretera GI-P-5129, de Vilafant a Borrassà, del PK 1+240 al final
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8348 DIPUTACIÓ DE GIRONA Expropiacions Anunci d'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del Condicionament d'un tram de la carretera GI-P-5129, de Vilafant a Borrassà, del PK 1+240 al final

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7071 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2017

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2017 Bop: 156-0 Edicte: 7020 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 135-0 Edicte: 6018 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit